Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

1.1. Інтерфейс користувача

Графічні редактори P-CAD мають схожі інтерфейси і системи меню команд, загальні відомості про яких викладаються нижчим.

На мал. 1.2 представлений екран графічного редактора P-CAD Schematic.

Горизонтальна панель інструментів містить піктограми системних команд а вертикальна панель - команди розміщення об'єктів на робочому полі екрану.

У полі робочого вікна розташовують символи принципових схем і власне схеми, складені з символів, електричних з'єднань, шин і тому подібне

Другий рядок знизу на екрані — рядок повідомлень.

Самий нижній рядок - рядок станів. Значення лолей рядка стану перераховуються нижче.

Мал. 1.2. Робочий екран P-CAD Schematic

Координати X і Y. Числа в полях указують поточні координати курсора. Переміщення курсора в задану користувачем точку проводиться таким чином. Якщо активізований режим вибору об'єкту (команда Edit/select), то натиснення клавіші J передає управління полю X. На клавіатурі можна набрати значення координати X, потім натиснути клавішу Tab набрати значення координати Y і натиснути клавішу Enter. В результаті вказаних дій курсор переміститься в задану точку. Якщо вибрана одна з команд розміщення Place, то можна вказаними вище операціями розмістити об'єкт в задану точку.

Значення координат вводять в мілах (mil), міліметрах (mm) або в дюймах (inch). Вибір системи одиниць вимірювання проводиться при виполненіїі команди Options/configure/units. Якщо координати точки задані в mil, то точність — один десятковий знак, а якщо в мм -трі десяткових знаку після коми.

Кнопки перемикання типу сітки ABS і Bel. Абсолютна сітка ABS має початок координат в нижньому лівому кутку робочої області екрану. Відносна сітка Rel має початок координат в крапці, вказаній користувачем. Сітка Rel включається в тому випадку, якщо у вікні команди Options/grids активний режим Prompt for Origin. Значення кроку сітки встановлюється при натисненні на кнопку вибору (стрілка), що знаходиться праворуч від поля кроку сітки. А набір кроків сіток встановлюється в полі Grid Spacing після виконання команди Options/grids.

При активізації кнопки записи макрокоманд М (або клавіші М) починається запис в тимчасовий файл всіх виконуваних команд. Повторне натиснення кнопки М (або клавіші М) припиняє запис файлу з ім'ям _default.mac. Цей файл доступний тільки в течію поточного сеансу.

Поля поточного імені схеми і кнопка вибору імені листа відображають установки, проведені по команді Options/sheets у закладці Sheets. Всі листи схеми одного проекту містяться у одному файлі з розширенням .sch. Додавання листів в проект здійснюється командою Options/sheets/ Sheets/add.

Поля ширина лінії і вибір ширини лінії дублюють команду Options/currentline. Для додавання в список нової товщини лінії необхідно клацнути по кнопці Line Width і ввести нове значення товщини лінії. Тип лінії встановлюється командою Options/ Current Line у області Style діалогового вікна.

У рядку повідомлень (праворуч від кнопки вибору ширини ліній) відображається наступна поточна інформація:

  • тип, позиційне позначення або загальна кількість вибраних об'єктів;
  • значення приростів по осях X і Y при переміщенні вибраних об'єктів;
  • ім'я вибраного ланцюга;
  • відстань між вибраними крапками і їх проекції на осі X і Y при виконанні команди Edit/measure.

:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010