Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

2.1. Створення символів компоненту для схем електричних принципових

У поточному параграфі описуються послідовність створення символьних образів компонентів і правила занесення їх в особисту бібліотеку. Приведений приклад створення символу компоненту, що відображає на схемі контакт заземлення.

Для вирішення поставленого завдання використовується вбудований в систему спеціальний графічний редактор P-CAD Symbol Editor. Вказаний редактор може бути запущений автономно виконуваним модулем SYMED.EXE, або з редактора P-CAD Schematic або з редактора P-cad PCB або з менеджера бібліотек P-CAD Library Executive після виконання команди Utils/p-cad Symbol Editor.

На мал. 2.1 представлений екранний інтерфейс вказаного редактора, основні елементи якого описані вищим. Відмінністю даного інтерфейсу є наявність чотирьох додаткових кнопок:

Мал. 2.1. Екран редактора P-CAD Symbol Editor

  • Validate Symbol - засоби перевірки правильності створеного символу;
  • Renumber Pins - засоби перенумерациі виводів символу; »
  • Symbol Attributes - засоби проглядання атрибутів символу; Symbol Wizard - майстер створення символу компоненту.

Зліва розташована панель Placement Toolbar з піктограмами для розміщення виведення символу малювання лінії, дуги, полігону установки точки прив'язки символу, введення тексту, завдання атрибутів символу і розміщення стандартного символу IEEE вказуючого функціональне призначення символу.

Після завантаження редактора P-CAD Symbol Editor для створення символу компоненту необхідно виконати операції, вказані нижче.

1. Налаштування конфігурації графічного редактора

  • Виконати команду Options/configure. Встановити систему одиниць — мм, розмір форматки - А4. Натиснути кнопку ОК. Розмір робочого поля складе приблизно 280x210 мм.

Виконати команду Options/grids. З'явиться діалогове вікно (мал. 2.2) для визначення списку потрібних сіток. Для установки сітки з потрібним кроком треба в полі Grid Spasing ввести числове значення кроку (наприклад, 5 мм) і натиснути кнопку Add (додати), а потім -кнопку ОК. У разі потреби можна додати і інші розміри кроків сітки. Після введення кожного значення кроку сітки необхідно натискати кнопку Add. Перемикання кроків сітки надалі можна проводити безпосередньо у вікні рядка станів екрану.

Мал. 2.2. Список встановлених сіток екрану

У області Width (ширина) встановити Thin (тонка лінія — завтовшки 0.254 мм - за умовчанням), у області Style встановити Solid (суцільна лінія) і натиснути кнопку ОК. Користувач може встановити нестандартну товщину лінії після активізації прапорця User і введення у вікно потрібного значення товщини лінії. Перемикання на потрібну товщину лінії можна проводити в процесі малювання установкою відповідних значень товщини лінії у вікні рядка станів.

Мал. 2.3. Установка товщини і стилю ліній малювання

Після виконання команди Options/display (мал. 2.4) у області Item Colors діалогового вікна закладки Colors встановлюються кольори для різних частин символу: контакту (Pin), лінії (Line), полігону (Polygon), тексту (Text), вільного виводу (Open End). У області Display Colors встановлюються кольори для фону екрану (Background), основної сітки (1x Grid), сітки із збільшеним кроком (10х Grid), для об'єктів, що підсвічуються (Highlight), для вибраних об'єктів (Selection). При виборі стилю курсора в області Cursor Style закладки Miscellaneous активізують відповідні прапорці: стрілка (Arrow), маленьке перехрестя (Small Cross), перехрестя у весь екран (Large Cross).

Мал. 2.4. Налаштування параметрів дисплея

2. Малювання контура графічного зображення символу компоненту

Малювання контура зображення символу проводиться за допомогою команд Place/line і Place/arc лініями вибраної товщини.

Малювання лінії (Place/line) проводиться вказівкою початкової точки лінії і подальшому переміщенні курсора з натиснутою лівою кнопкою миші (майбутня лінія видно) або переміщенням курсора з віджатою лівою кнопкою миші (майбутня лінія не видно). У місцях вигину лінії, залежно від вказаного способу малювання, відпускається (або натискається) ліва кнопка миші. В процесі малювання курсор має форму косого хреста, що указує на можливість продовження малювання. Після закінчення малювання лінії натискають праву кнопку миші або клавішу Esc. Виявляється лінія заданої ширини і конфігурації.

Малювання дуги (Place/arc) проводиться в наступному порядку: курсор поміщається в початкову точку дуги, потім натискається ліва кнопка миші і курсор протягується в кінець дуги, кнопка миші відпускається. В результаті підсвічує дуга з центром, розташованим посередині лінії, що сполучає кінцеві точки дуги. Помістити курсор в центр лінії і клацнути мишею. Дуга малюється остаточно. Для редагування дуги її потрібно виділити, і, перетягуючи ті, що з'явилися на дузі влучні, можна надати дузі потрібну форму і розміри.

Після виділення дуги можна використовувати клавішу R для повороту на 90° (натиснення клавіш Shift+r повертає дугу у зворотний бік) і клавіші F - для дзеркального відображення дуги щодо осі Y.

Для малювання кола необхідно спочатку вказати крапку на лінії кола, а потім клацнути в точці центру кола.

3. Створення символів компонентів

Увага! Зображення символу компоненту, його розмір і пропорції елементу визначаються вимогами Єдиної системи конструкторської документації (ЕСЬКД).

Приведемо послідовність операцій для створення-образу символу на прикладі вентиля (секції) для мікросхеми К155лаз.

Умовимося, що крок між виводами символу кратний 5 мм.

Встановите крок сітки 2,5 мм і намалюйте прямокутник розміром 7,5x10 мм.

Створюємо виводи символу. Вибрати команду Place/pin і клацнути лівою кнопкою миші. У діалоговому вікні (мал. 2.5), що з'явилося, в полі Length (довжина) встановити прапорець Normal (нормальна довжина контакту).

Мал. 2.5. Діалогове вікно для створення контактів символу

У полі Outside Edge (вихідний контакт) вибрати значення Dot (кружок інверсії). У вікні Default Pin Des (позиційне позначення першого виводу) проставити одиницю. У полі Display включити прапорці Pin Des (позиційне позначення контакту на схемі) і Pin Name (ім'я контакту). Включити прапорець Increment Pin Des (приріст номера чергового розміщуваного контакту на одиницю). У полі Text Style у рядках Pin Name і Pin Des вибрати стиль тексту DEFAULTTTF.Нажать ОК.

Перемістити курсор в ту точку (у нашому випадку відступити зверху від правого верхнього кута прямокутника на 5 мм) графічного зображення символу, де буде розміщений вихід вентиля, натиснути ліву кнопку миші (з'явиться зображення контакту з інверсним виходом) і, не відпускаючи кнопку миші, натиснути двічі клавішу R для розвороту контакту в потрібне положення, а потім відпустити кнопку миші. Контакт встановлений. Натиснути праву кнопку миші або клавішу Esc.

Натиснути кнопку ліву кнопку миші для введення вхідних контактів. У діалоговому вікні, що відкрилося, в полі Outside Edge вибрати None (прибрати кружок інверсії) і у вікні Default Pin Des проставити цифру 2 (позиційний номер наступного виведення символу). Натиснути кнопку ОК.

Для побудови першого вхідного контакту встановити курсор в крапку з координатами, що визначають пропорції зображення символу (у нашому випадку відступити зверху від лівого верхнього кута прямокутника на 2,5 мм), натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, двічі натиснути клавішу R (для розвороту зображення виводу на 180°), а потім відпустити кнопку миші.

Для побудови другого вхідного контакту встановити курсор в потрібну крапку (на 5 мм нижче за лінію першого контакту) і клацнути лівою кнопкою миші.

В результаті з'явиться зображення символу компоненту з нумерованими двома вхідними і одним інверсним вихідним контактами.

Для введення тексту виконати команду Place/text потім встановити курсор всередину контура зображення символу і клацнути мишею. У полі Text діалогового вікна, що відкрилося, набрати символ &, встановити вирівнювання тексту (Justification) по центру як по вертикалі, так і по горизонталі. У списку стилів тексту (Style) вибрати стиль DEFAULTTTF. Натиснути кнопку Place. Якщо виділити текст, то його можна розвернути, натиснувши клавішу R необхідне число разів, або перемістити в потрібне місце, якщо первинне розміщення виявилося не дуже вдалим.

При необхідності для перенумерациі контактів виконується команда Utils/renumber діалогове вікно якої представлене на мал. 2.6.

Мал. 2.6. Вікно перенумерациі контактів

В області вікна Турі встановити режим Pin Number.

У вікнах Starting Pin Number (стартовий номер контакту) і Increment Value (приріст, нумерації) встановити значення одиниця. Натиснути кнопку ОК.

Встановлюйте курсор на потрібний контакт і натискайте ліву кнопку миші (див. малюнок компоненту в документації!). В результаті зображення контактів змінять свій колір і будуть пронумеровані у вказаній вами послідовності (номери контактів не видно).

Для зміни позиційних позначень контактів знов викличте команду Utils/ Number включите прапорець Default Pin Designator, в вікнах Starting Pin Designator і Increment Value проставте одиницю і натисніть ОК. Потім проклацуйте контакти в потрібній послідовності. На екрані з'являться позиційні номери контактів, після виділення яких (натиснути клавішу Shift) можна змінити їх місцеположення на малюнку.

Виконаєте команду Place/ref Point для завдання точки прив'язки символу. Перемістите курсор в точку першого контакту символу і клацніть мишею. В результаті зверху зображення першого контакту з'явиться світлий прямокутник з діагоналями.

Виконаєте команду Place/attribute для завдання атрибутів символу: місця для розміщення позиційного позначення елементу на схемі і написі типу елементу. Для цього клацніть мишею і в діалоговому вікні (мал. 2.7), що з'явилося, в області категорій атрибуту (Attribute Category) вкажіть призначення атрибуту для елементу (Component). В області імен атрибутів (Name) вибрати ім'я атрибуту позиційного позначення (Refdes). У списку Text Style встановити стиль тексту Default TTF. В області вирівнювання тексту (Justification) встановити вирівнювання тексту по вертикалі — вниз, а по горизонталі — центр. Натиснути кнопку ОК. Встановити курсор зверху зображення символу і клацнути мишею. Після виділення позиційного позначення символу його можна перетягнути напис в потрібне місце малюнка.

Рис 2.7. Вікно установки атрибутів символу

Повторите попередню операцію для виводу імені компоненту (Турі) у відповідному місці малюнка символу.

Результат створення символу компоненту представлений на мал. 2.8.

Мал. 2.8. Трансформатор (секція) символу бібліотечного елементу XRMR...004...N

Ім'я контакту виводиться на екран після виділення контакту, вибору в контекстному меню рядка Properties активізації прапорця Pin Name простановке у вікні Default Pin Name імені контакту і натисненні на кнопку ОК.

Для перевірки правильності створення символу виконаєте команду Utils/validate. З'явиться відповідне ситуації повідомлення — правильно або неправильно виконано кодування символу компоненту.


:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::

vape магазин жидкостей и электронных сигарет ЭЛЬБАСИО,ру


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010