Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

2.3. Створення символу компоненту за допомогою команд и Symbol/symbol Wizard

Символ компоненту можна створити і за допомогою команди Symbol/ Symbol Wizard або після натиснення кнопки на панелі інструментів. Вид екрану цієї команди зображений на мал. 2.11.

Мал. 2.11. Екран команди Symbol/symbol Wizard

У діалоговому вікні має бути вказана наступна інформація:

  • у вікні Symbol Width - указується ширина символу (Увага! Для збігу вузлів вибраної сітки з точками виводів контактів вибирайте цю величину кратної параметру Pin Spacing);
  • у вікні Pin Spacing - відстань між суміжними виводами по вертикалі;
  • у області Length - довжина виводу, у тому числі і встановлювана користувачем (User), наприклад 5 мм;
  • у вікнах Number Pins Left/right — визначається кількість виводів на льовой/правой стороні символу;
  • прапорець Symbol Outline - дозволяє відображати контур символу на екрані;
  • у вікні Line Width — встановлюється ширина лінії контура символу;
  • у області Display прапорці у вікнах Pin Name/pin Des — дозволяють зображати на кресленні символу імена/номери виводів;
  • у вікнах Default Pin Name/default Pin Designator - встановлюються ім'я/номер виводу;
  • у вікні Current Pin Number — проставляється номер поточного виводу (система за умовчанням нумерує контакти зліва зверху -вніз — направо - вгору).

При кодуванні першого контакту проставте у вікні Current Pin Number поточний номер - одиницю (може не збігатися з позиційним номером!), у вікні Default Pin Name вкажіть ім'я контакту, а позиційний номер контакту вкажіть у вікні Default Pin Designator.

При кодуванні решти контактів дотримується така ж послідовність введення даних.

Після введення даних для кожного контакту натискайте клавішу Enter.

Після введення всіх необхідних параметрів натисніть кнопку Finish і зображення символу буде перенесено на основний екран редактора Symbol Editor для виконання подальших кроків по редагуванню символу (додаванню ліній графіки, введенню тексту, перенумерациі виводів і т. п.) і перевірки введених даних (Validate Symbol операція обов'язкова!).

Після закінчення роботи символ записується в бібліотеку (команда Symbol/save As) або в окремий файл з розширенням .sym ( команда Symbol/save To File).


:: Реклама ::

-

косметический ремонт в парадной, nova Смотрите http://www.r-v-p.info как сделать регистрацию в сочи. +

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010