Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

2.4.2. Створення настановного місця з штирьовими контактами

 1. Завантажите програму P-CAD Pattern Editor. Сформуємо настановне місце для мікросхеми К561ла7.
 2. Набудуйте конфігурацію програми (див. вищий). Встановите крок сітки робочого поля рівним 1,25 мм, а число сигнальних шарів - два.
 3. Якщо ще не сформовані стеки контактних майданчиків, виконаєте команди Options/pad Style і Options/via Style і сформуйте потрібну кількість стеків контактних майданчиків і перехідних отворів, кількість і тип яких залежить від вживаної вами елементної бази і переліку елементів проекту. У нашому випадку формуємо два прості стеки: перший стек (квадрат із стороною 1,2 мм, діаметр внутрішнього отвору - 0,8 мм) - для першого (ключового) контакту, другий стек (майданчик діаметром 1,2 мм, діаметр внутрішнього отвору - 0,8мм) - для решти всіх контактів; отвори - крізні (Thru).
 4. Командою Pattern/open підключите раніше створену бібліотеку або створіть нову - Library/new.
 5. Після виконання вказаних дій ще раз виберіть команду Options/pad Style виберіть потрібний стиль стека (наприклад, стиль першого контакту компоненту) і йажміте кнопку Close.
 6. На панелі Placement Toolbar натисніть кнопку Place Pad і встановите перший контакт (стежите за стилем першого контакту!) в потрібну точку робочого поля.
 7. Повторите команду Options/pad Style і, послідовно вибираючи стиль всіх інших контактів компоненту, розмістите їх, погодившись з кресленням настановного місця конкретного компоненту. У нашому випадку відстань між контактами у вертикальному ряду — 2,5 мм, а відстань між двома вертикальними рядами - 7,5 мм. Всі контакти будуть автоматично нумеровані в заданій послідовності. Збільште зображення, якщо номери контактів не видно на екрані.
 8. Якщо необхідно перенумерувати контакти, то виконаєте команду Utils/renumber. У діалоговому вікні (див. мал. 2.6) в області Турі активізуйте прапорець Pin Number прослідкуєте, щоб у вікнах Start Pad Number (початковий номер контакту) і Increment Value (приріст нумерації) були встановлені одиниці. Натисніть кнопку ОК.

Увага!

При розміщенні контактів стежите за іменами шарів, на яких розміщуються контакти.

 1. Виберіть команду Place/kef Point (точка прив'язки компоненту) і клацніть по першому контакту. В результаті цього на перший контакт буде накладений квадрат з діагоналями, що відображає точку прив'язки компоненту.
 2. Виберіть команду Place Attribute і клацніть в будь-якому місці екрану монітора, В області Attribute Category діалогового вікна, що з'явилося, встановите категорію Component а в області Name встановите значення Refdes і встановите прапорець Visible (видимий). Клацніть на кнопці ОК і у верхній частині зображення настановного місця компоненту вкажіть місце розміщення для вказаного атрибуту Refdes. При необхідності атрибут можна пересунути в іншу позицію (у місці установки вказаного атрибуту при розміщенні компоненту в робочому полі надалі з'явиться схемне позначення компоненту, що задається користувачем, - Dd1, Dd5, R12 С8 і т. д.).
 3. Ще раз клацніть в будь-якому місці екрану монітора і в області Attribute Category діалогового вікна, що з'явилося, встановите категорію Component а в області Name встановите значення Турі і встановите прапорець Visible (видимий). Клацніть кнопку ОК і розмістите атрибут в полі графічного зображення корпусу компоненту (у місці установки вказаного атрибуту при розміщенні компоненту в робочому полі надалі з'явиться позначення типу компоненту, що задається користувачем. Наприклад K561ie10, К176тм2, K561la7, Grppm7-18sh1 і так далі). При необхідності перетягнете або розверніть на потрібний кут ім'я атрибуту.
 4. Командою Options/layers встановите шар Тор Silk і після вибору команди Place Line або Place Arc намалюйте контур компоненту так, як цього вимагають нормативні документи.
 5. Перевірте правильність створення файлу командою Utils/validate. Результат формування настановного місця компоненту з штирьовими виводами представлений на мал. 2.20.
 6. Виконаєте команду Pattern/save As. У діалоговому вікні (мал. 2.21) встановите ім'я бібліотеки, в яку буде проведений запис зображення настановного місця компоненту. У вікно Pattern введіть ім'я посадочного місця (наприклад Dip14), включите прапорець Create Component у вікно Component введіть ім'я компоненту (наприклад К561ла7) і натисніть кнопку ОК. Буде проведений запис створеного настановного місця компоненту в задану вами бібліотеку.

Мал. 2.20. Настановне місце компоненту з штирьовими виводами

Мал. 2.21. Запис настановного місця компоненту в бібліотеку


:: Реклама ::

-

накрутка голосований вк +

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010