Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

3.4. Перегляд, додавання і зміна атрибутів компонентів і ланцюгів

Для перегляду або зміни різних складових символу необхідно виділити потрібний символ, натиснути праву кнопку миші і вибрати строчку меню Properties. З'явиться діалогове вікно Part Properties (мал. 3.21).

Мал. 3.21. Вікно закладки Symbol

У закладці Symbol у області Visibility можна установіть/убрать прапорці Type, Ref Des або Value і в результаті цього тип компоненту, його позиційне позначення або числове значення буде видне або не видно на екрані монітора. Можна також побачити позиційне позначення символу на електричній схемі у вікні Ref Des або номер вентиля у вікні Gate Number.

Мал. 3.22. Вікно закладки Symbol Pins

У закладці Symbol Pins (мал. 3.22) у областях Pin Designator і Pin

Name включенням або виключенням прапорців можна вивесті/убрать з екрану монітора номер або ім'я контакту. Заздалегідь треба виділити номер контакту у вікні Pins. При цьому після операції з кожним номером або ім'ям контакту натискати кнопку Apply. Зміну стилю шрифту можна провести одночасно для декількох виділених контактів.

У закладці Component (мал. 3.23) можна побачити параметри компоненту і поточний номер вентиля.

Мал. 3.23. Вікно закладки Component

У закладці Component Pins (мал. 3.24) представлена таблиця виводів компоненту (формується з використанням редактора P-CAD Library Executive).

У закладці Attributes (мал. 3.25) після натиснення кнопки Add можна у відповідних зонах вікна Place Attribute додати потрібні атрибути об'єктів, складових електричну схему.

Для зміни атрибутів ланцюга її необхідно виділити, натиснути ліву кнопку миші, а потім вибрати строчку Properties. У закладці Wire діалогового вікна можна вирішити або заборонити вивід на екран монітора номера виділеного ланцюга і змінити її ширину. У закладці Net можна змінити ім'я ланцюга, а після послідовних натиснень на кнопки Net Attrs і Add можна додати атрибути ланцюга.

Мал. 3.24. Вікно закладки Component Pins (таблиця контактів)

Мал. 3.25. Вікно закладки Attributes

Всі атрибути електричної схеми можна ввести і після виконання команди Place/attribute. За допомогою атрибутів, що створюються користувачем (user defined) при створенні бібліотеки компонентів

указують атрибути технічних умов, зміст дорогоцінних металів і тому подібне Ці дані будуть занесені у файли звіту після додаткових вказівок розробника.


:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010