Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

3.8. Верифікація схеми

При створенні складних електричних схем практично важко уникнути помилок при введенні всіх об'єктів схеми. Тому завжди необхідно проводити перевірку схеми на наявність синтаксичних помилок («висячі» ланцюги і контакти компонентів, одноконтактні ланцюги і т. п.).

Перевірку схеми виконують по команді Utils/erc (Electrical Rules Check — перевірка правильності електричних з'єднань). Діалогове вікно команди представлене на мал. 3.29.

Кнопка Filename дозволяє змінити пропоноване ім'я файлу (за умовчанням — ім'я схеми), в який занесений протокол перевірок схеми. У області Design Rule Checks встановлюється перелік параметрів, що перевіряються:

  • Single Node Nets - ланцюги, що мають єдиний вузол;
  • No Node Nets — ланцюги, що не мають вузлів;

Мал. 3.29. Вікно команди контролю помилок з'єднань

  • Electrical Rules — електричні помилки з'єднань (з'єднуються два виходи компоненту або виходи підключені до загальних ланцюгів і т. д.);
  • Unconnected Pins — непідключені виводи компонентів;
  • Unconnected Wires — непідключені ланцюги;
  • Bus/net Rules — підведені до шини ланцюги, які не підключені хоч би один раз до іншого компоненту;
  • Component Rules — компоненти, накладені на інші компоненти;
  • Net Connectivity Rules — неправильне підключення ланцюгів «землі» і «живлення»;
  • Hierarchy Rules — помилки в ієрархічних структурах.

Ступінь значущості конкретної помилки (Error — неприпустима помилка Warning — попередження про некритичну помилку Ignored -помилку допускається ігнорувати) користувач може встановити самостійно після натиснення на кнопку Severity Levels виділенні конкретного параметра (у стовпці Rule) і активізацій відповідного прапорця в області Severity Level (мал. 3.30).

Мал. 3.30. Установка значущості виявлених помилок

У області Report Options (мал. 3.29) можна включити прапорець View Report і проглянути на екрані текстовий звіт про помилки, а включивши прапорець Annotate Errors — провести індикацію помилок на малюнку схеми відразу ж після виконання перевірки.

На мал. 3.31 показані виявлені помилки (відмічені кружечком з хрестом).

Мал. 3.31. Виділені помилки при перевірці схеми

Для виведення текстової інформації про виявлені помилки потрібно вибрати фрагмент схеми з позначкою помилки і виконати команду Edit/properties. В результаті з'явиться вікно (мал. 3.32) з діагностичним повідомленням про помилку.

Мал. 3.32. Текстова інформація про одну вибрану помилку

Для вибору іншого класу помилок слід перемкнутися на відповідний клас в лівому нижньому кутку діалогового вікна. Для отримання інформації про наступну помилку потрібно вибрати номер помилки у вікні Error Numbers. Курсор встановлюється на схемі в точку помилки, якщо клацнути по кнопці Jump To (для проглядання місця помилки треба зрушити діалогове вікно убік).


:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::

Заказ автобуса подробности на сайте. магнитный держатель для телефона Держатели на присоске. Держатель с беспроводной зарядкой. Магнитные держатели.


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010