Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

4.2.3. Редагування компоненту

При розміщенні компонентів на друкарській платі часто потрібно скоректувати властивості компоненту: змінити тип посадочного місця, перемістити або змінити ім'я компоненту, зафіксувати компонент і тому подібне Для цих цілей служить команда Edit/properties яка стає доступною після виділення компоненту. Вікно цієї команди містить п'ять закладок, які повною мірою вирішують завдання редагування компоненту. Перша закладка Pattern представлена на мал. 4.17.

Прапорець Fixed фіксує компонент в заданому місці плати. В цьому випадку до компоненту не можна застосувати операції перенесення, обертання, дзеркального відображення, вирізування, видалення, зміни посадочного місця і так далі Якщо ж компонент не зафіксований, то до нього можна застосовувати всі можливі у вказаному меню дії.

Можуть бути відредаговані атрибути номінала (Value), тип (Турі) компоненту і його позиційне позначення (Refdes).

Мал. 4.17. Закладка Pattern редагування компоненту

Після натиснення на кнопку Change Pattern можна змінити посадочне місце компоненту.

У вікнах Location відображаються координати точки прив'язки компоненту. Прапорець Flipped служить індикатором перенесення компоненту на протилежну сторону плати. У рядку Rotation показаний кут повороту компоненту щодо його базового положення, зафіксованого в бібліотеці компонентів. У області Visibility при включенні відповідних прапорців, встановлюється видимість позиційного позначення, номінала і типу компоненту.

При натисненні на кнопку Querry з відкритих бібліотек можна вибрати компоненти з однаковими ознаками (стовпець Field) для можливої заміни вибраного компоненту.

На мал. 4.18 показана закладка Pattern Pads для редагування контактних майданчиків настановного місця компоненту.

У вікні Pads виводиться список контактних майданчиків вибраного компоненту. У області Location відображаються координати контактного майданчика, вибраного у вікні Pads. У рядку Net Name вказано ім'я ланцюга, підключеного до вибраного контакту. Стиль контактного майданчика вказаний у вікні Pad Style, і його можна змінити вибором потрібного стилю (з доступних в проекті) у вікні Pad Style або після натиснення кнопки Pad Styles. Кнопки Set All і Clear All виділяють або знімають виділення всіх контактних майданчиків. Після проведених змін кожного контактного майданчика натискається кнопка Apply.

Мал. 4.18. Закладка Pattern Pads команди Component Properties

У наступній закладці Component приводиться довідкова інформація про вибраний компонент: ім'я бібліотеки, в якій закодована інформація про посадочне місце компоненту, його тип Турі ім'я посадочного місця Pattern Name число вентилів в корпусі Number of Gates поточний номер вентиля Gate Number і так далі

У закладці Component Pins представлена (але не може редагуватися ) інформація про виводи вибраного компоненту. Ця інформація кодується і редагується при створенні компоненту в редакторові P-CAD Library Executive (див. розділ 2 «Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту»).

У закладці Attributes відображені атрибути компоненту. Для того, щоб змінити існуючий атрибут, необхідно натиснути кнопку Properties і у вікні Value проставити нове значення атрибуту. Щоб додати новий атрибут, треба натиснути кнопку Add і потім у вікні Name ввести ім'я нового атрибуту, а у вікні Value — значення атрибуту. Для видалення атрибуту треба виділити рядок з ім'ям і значенням атрибуту, а потім натиснути кнопку Delete.

Для пошуку компоненту по його схемному імені, для перевірки його розташування на друкарській платі, перевірки ланцюгів, приєднаних до компоненту, використовується команда Edit/components діалогове вікно якої зображене на мал. 4.19.

Мал. 4.19. Меню для редагування компоненту

У вікні Components представлений весь список компонентів проекту. Можна виділити на екрані кольором власне компонент (кнопка Hightlight), а також всі ланцюги, відповідні до нього (кнопка Hightlight Attached Nets). Можна відмінити виділення кольором компоненту (кнопка Unhightlight) і ланцюгів, відповідних до компоненту (кнопка Unhightlight Attached Nets). Після натиснення на кнопку Jump можна перейти на схемі до виділеного компоненту. І нарешті, можна приступити до редагування компоненту після натиснення на кнопку Properties.

Команда Utils/force Update дозволяє замінити в проекті вказані користувачем компоненти на однотипних інші бібліотечні компоненти (мал. 4.20).

У списку Components перераховані типи всіх компонентів, використовуваних в проекті. Замінювані компоненти можна виділити стандартним способом. Прапорець Maintain Rotation зберігає кути повороту компонентів. У області Attribute and Pin Label Handling встановлюються наступні опції:

Мал. 4.20. Діалогове вікно Utils/force Update

  • Merge Attributes (Favor Library) - об'єднання атрибутів бібліотечних компонентів з поточними атрибутами проекту, пріоритет за атрибутами бібліотечних компонентів;
  • Merge Attributes (Favor Design) — об'єднання атрибутів бібліотечних компонентів з поточними атрибутами проекту, пріоритет за атрибутами проекту;
  • Replace Attributes in The Design - заміна поточних атрибутів проекту на атрибути бібліотечних компонентів;
  • Ignore Attributes From Library — ігнорування атрибутів бібліотечних компонентів. Після внесення змін натискається кнопка Update.

:: Реклама ::

-

baggy.kiev.ua/odezhda-dlja-sobak/kurtki/ - Одежда для собак - интернет-магазин baggy предлагает очаровательным хозяйкам удобный и приятный шопинг +

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010