Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

4.2.4. Оптимізація електричних зв'язків

Дана операція проводиться перед початком трасування з'єднань на друкарській платі з метою мінімізації загальної довжини фізичних зв'язків між компонентами і оптимізації гістограми щільності з'єднань. Для цієї мети застосовується команда Utils/optimize Nets, вікно якої представлене на мал. 4.21.

У області Method можна вибрати режим оптимізації:

 • Auto — автоматична оптимізація;
 • Manuel Gate Swap — ручна парна перестановка еквівалентних вентилів;
 • Manuel Pin Swap - ручна парна перестановка еквівалентних виводів.

Мал. 4.21. Вікно команди Utils/ Optimize Nets

При виборі автоматичного методу розміщення в області Auto Options доступні наступні опції:

 • Gate Swap - перестановка еквівалентних вентилів;
 • Pin Swap — перестановка еквівалентних виводів;
 • Entire Design — оптимізація зв'язків в межах всього проекту (після виділення всіх компонентів).

Опція Selected Objects оптимізує зв'язки між заздалегідь вибраними об'єктами.

При перестановці виводів повинні дотримуватися певні умови:

 • величина логічної еквівалентності виведення Pin Eg (див. мал. 2.25) не має бути дорівнює нулю. І це значення має бути однаковим для двох виводів, що переставляються. Перестановка нееквівалентних виводів проводиться тільки уручну;
 • при приєднаному до виведення ланцюга або області металізації перестанрвка виводів не проводиться;
 • якщо ланцюг, приєднаний до виводу, має атрибут Optimize="no" (ланцюг не оптимізується), то перестановка виводів не проводиться;
 • якщо компонент має атрибут Noswap="yes" (заборона перестановки компоненту), то перестановка виводів не проводиться.

При перестановці вентилів повинні дотримуватися певні умови:

 • вентилі мають бути логічно еквівалентними і належати до компонентів одного і того ж типу (Турі) і номінала (Value). Ця умова дозволяє переставляти дискретні компоненти — резистори, конденсатори і т. п.;
 • якщо ланцюг, приєднаний до виводу, має атрибут Optimize="no" то перестановка вентилів не проводиться;
 • якщо компонент має атрибут Noswap="yes" то перестановка вентилів не проводиться;
 • при приєднаному до виведення вентиля провіднику або області металізації перестановка вентилів не проводиться.

Після натиснення кнопки ОК відбувається оптимізація електричних з'єднань і з'являється повідомлення, вид якого представлений на мал. 4.22.

Мал. 4.22. Повідомлення про результат автоматичній перестановці вентилів і виводів компонентів

У повідомленні указуються параметри оптимізації ланцюгів (Setting), поточний стан процесу оптимізації (Current Status) і звіт про результати оптимізації (Cumulative Status):

 • Numbers of gates Swapped - число переставлених вентилів;
 • Numbers of pins Swapped — число переставлених виводів;
 • All net total length before - загальна довжина ланцюгів до оптимізації;
 • All net total length after - загальна довжина ланцюгів після оптимізації;
 • All net total length changed — відносна зміна загальної довжини ланцюгів після оптимізації;
 • Selected net total length before — довжина вибраних ланцюгів до оптимізації;
 • Selected net total length after — довжина вибраних ланцюгів після оптимізації;
 • Selected net total length changed - відносна зміна вибраних ланцюгів після оптимізації.

Для ручної перестановки вентилів у вікні Utils/optimize Nets (мал. 4.21) включають прапорець Manual Gate Swap і натискають кнопку ОК. Курсор набуває форми діагонального перехрестя. Відміняється режим перестановки натисненням правої кнопки миші або клавіші Esc. Потім клацають по контактному майданчику першого вентиля, що переставляється. В результаті всі ланцюги, приєднані до вибраного вентиля, забарвлюються в блакитний колір. А всі ланцюги і виводи, що належать еквівалентним вентилям, забарвлюються у фіолетовий колір. Далі клацають по виведенню вентиля, який треба переставити з першим вибраним вентилем. З'являється діалогове вікно (мал. 4.23), в якому, відображається поточна довжина ланцюгів (стовпець Manhattan Length) і можлива зміна їх відносної (стовпець Percent change) довжини при перестановці вентилів.

Мал. 4.23. Діалогове вікно команди Utils/optimize Nets/ Manuel Gate Swap

Натисніть кнопку Swap, якщо зважилися зробити перестановку.

У разі спроби перестановки нееквівалентних вентилів лунає застережливий звуковий сигнал.

Всі перестановки необхідно зафіксувати у файлі змін (ЕСО-файл) після виконання команди Utils/record Ecos. Цей файл використовується для подальшої корекції схеми.


:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::

окна в нарофоминске Дилерам. Пластиковые окна. Деревянные окна.


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010