Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

4.1. Налаштування графічного редактора P-CAD РСВ

4.1.1. Налаштування конфігурації

Після запуску графічного редактора (файл Рсв.Ехе) необхідно набудувати його конфігурацію, параметри якої встановлюються в поточному файлі і зберігаються для подальших сеансів проектування Пп. Налаштування параметрів проводиться при виклику відповідних опцій меню Options у закладках General, Online DRC, Route і Manufacturing.

У області Units закладки General (мал. 4.1), вибирається система одиниць вимірювання. У області Workspase Size указується розмір робочої області для розміщення компонентів і трасування електричних з'єднань.

Мал. 4.1. Налаштування конфігурації P-CAD РСВ у закладці General

В області параметрів з'єднань Connection Options у вікні Optimize Partial Route разрешаєтся/не дозволяється оптимізувати зв'язок для досягнення мінімальної «манхеттенськой довжини» після ручного трасування зв'язку. Якщо включений вказаний прапорець, то при ручному трасуванні провідник під'єднується до найближчого фрагмента ланцюга, що проводиться.

Інші опції вікна General аналогічні опціям, які описані в меню Options Configure для програми P-GAD SCHEMATIC.

У закладці Online DEC (мал. 4.2) при включенні прапорця Enable Online DRC проводиться перевірка технологічних параметрів при введенні зв'язків і розміщенні компонентів. Рекомендується встановити прапорець перед трасуванням.

Встановлений прапорець View Report дозволяє проглянути текстовий файл із звітом про перевірку наявності помилок. Область опцій Report Options дозволяє включити в звіт вибіркові параметри перевірок зазорів, тексту, з'єднань і так далі

Мал. 4.2. Налаштування контролю технологічних параметрів і змісту звітів

Кнопка Design Rules дозволяє набудувати різні зазори в проекті. Кнопка Severity Levels дозволяє встановити значущість помилок з погляду користувача (див. розділ 3 «Графічний редактор P-CAD Schematic»).

Закладка Route меню Options/configure дозволяє встановити деякі правила трасування провідників друкарської плати (мал. 4.3а).

При включенні прапорця T-route Default включається Т-подібний режим розводки, тобто траса ланцюга підводиться до найближчому фрагменту цьому ж ланцюгу.

Область Highlight While Routing при ручному трасуванні задає режим підсвічування тільки контактних майданчиків (Pads Only) або підсвічування і контактних майданчиків, і провідників, і ліній з'єднань, що належать одному ланцюгу (Pads, Traces and Connections).

Область Miter Mode вибирає спосіб згладжування провідників в місцях їх зламу — відрізком прямої (Line) або дугою (Arc).

Мал. 4.3а. Установка правил трасування

Ручне трасування визначається областю Manual Route. Якщо встановлений прапорець Right Mouse to Complete/slash Кеу to Suspend то для автоматичного завершення траси по найкоротшому шляху використовується права кнопка миші, а для зупинки траси в довільному місці робочого поля - клавіша /. Якщо встановлений прапорець Slash Кеу to Complete/right Mouse Suspend то для зупинки трасування ланцюга використовується права кнопка миші, а для її автоматичного завершення - клавіша /.

Параметри інтерактивного розміщення встановлюються в області Interactive Route. Прапорець Honor Layer Bias означає дозвіл на трасування в шарі в напрямі, визначеному у вікні команди Options/layers. Як правило, на шарі Тори провідники трасуються паралельно довгій стороні плати. Прапорець Show Routable Area визначає видимість області трасування.

У вікні Stub Length встановлюється мінімальна довжина в діськретах сітки (Grid Points) або в одиницях довжини (Length) для сегменту лінії при з'єднанні її з контактним майданчиком.

У області Trace Length задається контроль за довжиною провідника траси. Прапорець Maximize Hugging дозволяє ланцюгу, що проводиться, витримати мінімальну відстань до вже проведених трас (проте довжина траси і її конфігурація при цьому може бути неоптимальною). Прапорець Minimize Length вирішує прокладку траси мінімальної довжини з мінімумом перехідних отворів.

У закладці Manufacturing (мал. 4.3b) встановлюються технологічні обмеження при металізації контактних майданчиків.

Мал. 4.3b. Налаштування металізації контактних майданчиків

У вікні Solder Mask Swell задається величина, на яку радіус вирізу під контактний майданчик в шарі захисної паяльної маски більше діаметру власне контактного майданчика.

У вікні Paste Mask Shrink указується величина, на яку розмір власне виведення компоненту менше розміру контактного майданчика.

У вікні Plane Swell встановлюється зазор між суцільним шаром металізації і контактним майданчиком або перехідним отвором, що не належить даному шару.

Останні три опції встановлюються для всього проекту. Якщо ж вказані установки проводяться в конкретних шарах, то глобальні установки системою ігноруються.


:: Реклама ::

- Watch nude celebs

скидки в магните на этой неделе каталог +

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010