Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

4.1.6. Визначення основних технологічних параметрів проекту

Технологічні параметри проекту встановлюються командою Options/design Rules. На мал. 4.11 показаний приклад установки глобальних зазорів проекту (закладка Design).

У колонці Name указується ім'я глобального параметра (атрибуту), а в колонці Value - його значення. Для введення в список нового атрибуту натискається кнопка Add, в заставці, що з'явилася Place Attribute у вікні Attribute Category вибирається потрібний рядок, в колонці Name вибирається ім'я нового атрибуту, у вікні Value встановлюється його значення і натискається кнопка ОК. Для зміни значення атрибуту спочатку виділяється його ім'я, натискається кнопка Properties у вікно Value вводиться нове значення атрибуту і натискається кнопка ОК. Зокрема, в приведеному прикладі вказані допустимі зазори між компонентами Silkscreenclearance (5 mil), між перехідними отворами Holetoholeclearance (13 mil) і так далі

Мал. 4.11. Установка глобальних зазорів проекту

Для визначення зазорів між різними об'єктами в конкретних шарах друкарської плати використовується закладка Layer команди Options/design Rules (мал. 4.12).

Для установки зазору на відповідному шарі плати спочатку виділяється рядок з ім'ям шаруючи, а потім в стовпцях Pad to Pad (контактний майданчик — контактний майданчик), Pad to Line (контактний майданчик — провідник), Line to Line (провідник - провідник), Pad to Via (контактний майданчик — перехідний отвір), Line to Via (провідник — перехідний отвір) і Via to Via (перехідний отвір — перехідний отвір) вписуються потрібні числа. Після завдання чисел натискається кнопка Update.

Якщо необхідно ввести додаткові зазори для інших атрибутів (наприклад, для відступу провідників від краю плати - Boardedgeclearence), то після натиснення кнопки Edit Rules у вікні, що з'явилося, натискається кнопка Add, у вікні Place Attribute у вікні Name виділяється ім'я потрібного атрибуту і у вікно Value вписується значення атрибуту. Всі вказані розміри є мінімально допустимими.

У діалоговому вікні команди Options/design Rules у закладці Rooms («кімната» — ділянка плати з ім'ям на несигнальних шарах, обкреслюваний по команді Place/room) для вибраної «кімнати» визначаються правила розміщення компонентів (наприклад, висота компонентів у вибраній «кімнаті»).

Мал. 4.12. Установка зазорів в сигнальних і інших шарах плати

Призначення інших закладок команди Options/design Rules таких, як Net Class (визначення класів ланцюгів), Net (імена ланцюгів), Class to Class (параметри трасування між класами ланцюгів) визначені в розділі 3 «Графічний редактор P-CAD Schematic».

Налаштування інших технологічних параметрів проекту проводиться після виконання команди File/design Technology Parameters (див. розділ 2 «Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту»).

 


:: Реклама ::

-

+

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010