Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

5.3.1. Налаштування стратегії трасування

Налаштування стратегії трасувальника проводиться після його запуску за допомогою діалогового вікна Options/auto-router (мал. 5.8).

Діалогове вікно має три закладки: Routing Passes, Parameters і Testpoints.

У закладці Routing Passes у областях Router Passes і Manufacturing Passes встановлюються різні процедури (проходи) трасування:

Мал. 5.8. Налаштування стратегії трасування

Memory (пам'ять) — трасує модулі типу «пам'ять» в одному, горизонтальному або вертикальному, напрямі. Використовуються евристичні (Heuristic) або регулярні методи пошуку (Search). Цю процедуру рекомендується включати завжди, навіть в тому випадку, якщо навіть немає схем «пам'яті».

Fan Out Used SMD Pins (віяло) - ця процедура дозволяє генерувати віялоподібне розташування стрингерів контактних майданчиків компонентів. Невдалі місця розташування стрингерів позначаються на екрані невеликим колом жовтого кольору з символом X в центрі кола. Процедура використовується за наявності пленарних виводів компонентів на верхньому, ніжнем або обох сторонах друкарської плати. Рекомендується провести дану процедуру для попереднього трасування, і якщо приблизно 10% стрингерів не буде сформовано, то компоненти необхідне переразместіть.

Pattern (шаблон) — використання стандартних шаблонів (алгоритмів) трасування, наявних в програмі. Рекомендується даний прохід включати завжди.

Shape Router - Push and Shove (вставка і розштовхування) - є основним алгоритмом трасування. При вставці провідників сусідні провідники розсуються по діагоналі без обмеження відстані при розсуненні провідників. Можливе «перескакування» провідників через перехідні отвори і контактні майданчики.

Shape Router - Rip Up (розривши) - після виконання процедури Push and Shove ще можливі деякі конфлікти між проведеними ланцюгами (позначаються невеликими колами жовтого кольору). Дана процедура примусово розриває вже прокладені ланцюги і прокладає їх наново з метою ліквідації таких конфліктів.

Clean During Routing - випрямлення провідників в процесі трасування.

Clean After Routing - випрямлення провідників після закінчення трасування.

Evenly Space Traces — розсунення провідників з метою більш рівномірного заповнення ними всій площі друкарської плати.

Add Testpoints - дозвіл на вставку контрольних точок електричних ланцюгів згідно установкам, зробленим у вкладці Testpoints.

У вікні Routed Corners закладки Routing Passes встановлюється допустиме значення кута зламів провідників — 45° або 90°.

У закладці Parameters (мал. 5.9) встановлюються параметри трасування для різних шарів плати.

Мал. 5.9. Установка параметрів автотрасувальника

У заголовку Layer перераховані доступні шари трасування, а праворуч від імені шару можна встановити переважну орієнтацію провідників на цьому шарі.

 • Auto - орієнтація провідників вибирається автоматично після натиснення на кнопку Analyze Directions.
 • Disabled - заборона трасування.
 • Fan Out — генерація стрингерів у вигляді віяла.
 • Plane - внутрішній шар металізації.
 • Vertical - вертикальна орієнтація провідників.
 • Horizontal - горизонтальна орієнтація провідників.
 • Any Direction - будь-який напрям провідників при трасуванні.
 • Angled Direction per Layer - переважна орієнтація провідників під різними кутами 45/, 45\\ 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Така орієнтація може призначатися для всіх шарів друкарської плати. На практиці для верхнього і нижнього шарів задаються або горизонтальна, або вертикальна орієнтація провідників.

У вікнах закладки Parameters задаються наступні параметри.

 • Units - вибір системи одиниць вимірювання.
 • Via Type — заборона або дозвіл для введення перехідних отворів ( No Vias, Thruhole Only).
 • Channel — установка ширини каналу трасування (ширина траси плюс величина зазору). Оптимальне значення параметра обчислюється системою, але значення може бути встановлене і користувачем (вибір з десяти значень пропонується системою). Для вибору бессеточного алгоритму трасування ширина каналу вибирається рівною Шив і менш.
 • Vias under SMD — заборона(No) або дозвіл (Yes) розміщення перехідних отворів під планарнимі контактними майданчиками.
 • Primary Pad Size — установка діаметру найбільш типових штирьових контактних майданчиків.
 • Primary Via Width - установка діаметру найбільш типових перехідних отворів.
 • Primary Trace Width - діаметр поточного перехідного отвору, встановленого в графічному редакторові.
 • Primary Clearance — типовий зазор між об'єктами на друкарській платі.

У закладці Testpoints (мал. 5.10) задаються параметри генерації контрольних точок електричних ланцюгів, як які можуть використовуватися існуючі контактні майданчики і перехідні отвори, трасування, що з'явилися в результаті. Можна додавати майданчики контрольних крапок для тих ланцюгів, які не мають таких крапок або перехідних отворів. Нагадаємо, що для автоматичної генерації контрольних крапок на закладці Routing Passes (мал. 5.8) має бути включений прапорець Add Testpoints.

Параметри закладки Testpoints наступні.

 • Existing Via - існуючі перехідні отвори.
 • Component Pad (Bottom Only) — контактні майданчики (тільки на нижній стороні друкарської плати).
 • Testpoint Pad (Тор Only) - раніше вставлені програмою трасування контрольні крапки (тільки на верхній стороні плати).
 • Testpoint Pad (Bottom Only) — раніше вставлені програмою трасування контрольні крапки (тільки на нижній стороні плати).

Мал. 5.10. Параметри генерації контрольних точок електричних ланцюгів

 • Testpoint Pad (Thruhole) - раніше вставлені програмою трасування крізні контрольні крапки.
 • Testpoint Grid — крок сітки, у вузлах якої розміщуються контрольні крапки.
 • Testpoint Reference Designator - префікс позиційних позначень контрольних крапок ((Testpoint, Tp,t).
 • Lockdown existing used testpoints - дозвіл пользовать контрольні крапки, які створені в попередньому сеансі трасування.

Для кожного електричного ланцюга можна задати індивідуальний набір атрибутів, який використовуватиметься при автотрасуванні. Потрібні атрибути ланцюгів встановлюються у вікні Net Attributes яке викликається командою Edit/net Attributes (мал. 5.11).

У цьому вікні можна задати:

 • Display - режим відображення ланцюга на екран (True/false);
 • Priority — черговість автотрасування ланцюгів (до 20 ланцюгів);
 • Length Minimize - режим мінімізації довжини конкретного ланцюга: None - немає вимог до довжини ланцюга Min Dist - мінімізація загальної довжини ланцюга Daisy — збереження послідовного з'єднання контактних майданчиків (стиль Daisy-chain), Horizontal — горизонтальна прокладка ланцюга (зазвичай використовується для ланцюгів «живлення» і «земля» Vertical - вертикальна прокладка ланцюга (зазвичай використовується для ланцюгів «живлення» і «земля»);

Мал. 5.11. Установка атрибутів електричних ланцюгів

 • Route Action — стиль автотрасування: Default — стандартний стиль автотрасування (якщо друкарська плата двошарова, то стрингери створюються тільки для планарних контактних майданчиків) Route — трасування ланцюга без генерації стрингерів No Route - заборона трасування ланцюгу Locked - заборона перетрассировки раніше прокладеного ланцюга Fan Out/route - попередня генерація стрингерів для планарних контактних майданчиків (якщо такі є) вибраного ланцюга, а потім її трасування Fan Out/plane -попередня генерація стрингерів для планарних контактних майданчиків (якщо такі є) вибраного ланцюга, без її трасування (для шарів «землі» і «живлення»);
 • Route Layers - вибір шарів трасування для конкретного ланцюга: Аll Routing - трасування на всіх сигнальних шарах, Тор - трасування тільки на верхньому шарі Bottom - трасування тільки на нижньому шарі;
 • Width - ширина траси конкретного ланцюга (за умовчанням всім трасам призначається ширина, визначена в полі Primery Trace Width закладки Parameters вікна Autorouter Setup).

Для швидкого пошуку потрібного ланцюга у вікні Find Net діалогового вікна Net Attributes можна вказати ім'я (номер) цього ланцюга.

Перед початком трасування рекомендується виконати команду Reports/pre-route Synopsis яка коротко інформує про можливі майбутні результати трасування (файл SR.RPT). При аналізі файлу користувач ухвалює рішення про початок трасування або про часткову зміну параметрів стратегії трасування або параметрів друкарської плати.

По команді View/density можна отримати кольорову графічну карту щільності трасування друкарської плати. На цій карті червоним кольором позначена найбільша щільність трас блакитним — найменша щільність. Якщо на друкарській платі одне або декілька плям червоного кольору, що займають більше 10-20% площі друкарської плати, то для успішного трасування рекомендується переразместіть компоненти.


:: Реклама ::

-

двери из ольхи, milyana +

 

:: Посилання ::

Москвоская Меховая фабрика Мех-Экспо Новости. Купон на скидку! По нажатию на рисунок открывается купон на распечатку.


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010